Дайвонекс

Название (латинское): 
Daivonex
Активное вещество: 
АТХ: 
D05AX02
Владелец лицензии: 
Leo pharmaceutical products ltd. A/s (leo pharma a/s)